بورس۲۴
1401/01/14
11:06
«خبازرس» از شرکت در مناقصه خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران در خصوص شرکت در مناقصه شفاف سازی کرد.

«خبازرس» از شرکت در مناقصه خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران اعلام نمود که شرکت معدنی وصنعتی گل گهر در نظر دارد پروژه تامین ، نصب و راه اندازی ۶عددسیستم حفاظت کاتدیک مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


لذا تاریخ شروع مناقصه ۱۴۰۰.۱۲.۰۸ می باشد.


خبازرس
انتهای خبر

0
0