مهدی رضایتی
1400/08/19
10:41
سود محقق شده 28 میلیارد دلاری ارزش بازار به رقم 238 میلیارد دلار رسیده در حالیکه سود خالص روند صعودی داشته و به 28 میلیارد دلار رسیده است. اثر رشد...

سود محقق شده ۲۸ میلیارد دلاریارزش بازار به رقم ۲۳۸ میلیارد دلار رسیده در حالیکه سود خالص روند صعودی داشته و به ۲۸ میلیارد دلار رسیده است. اثر رشد قیمت های جهانی و آزاد تر شدن قیمت گذاری داخلی در رشد سود موثر بوده بوده است.انتهای خبر

0
0