سهم گلچین
1400/04/13
08:33
۱۴۰۰ واحدصنعتی تحت تملک بانک‌هاست ▫️ معاون وزیر صمت با بیان اینکه در نواحی صنعتی ۱۴۰۰واحد تحت تملک بانک ها داریم،گفت: فعالسازی واحدها از طریق اقال...

۱۴۰۰ واحدصنعتی تحت تملک بانک‌هاست▫️ معاون وزیر صمت با بیان اینکه در نواحی صنعتی ۱۴۰۰واحد تحت تملک بانک ها داریم،گفت: فعالسازی واحدها از طریق اقاله به صاحب قبلی و یا واگذاری به فرد جدید با ۱۰درصد نقد و ۶۰ماه تقسیط انجام می شود.


▫️ علی رسولیان در گفت و گو با مهر: قبلا ۱۶۰۰ واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تحت تملک بانک‌ها بود که طبق آخرین آمار اخذ شده از خود شهرک‌ها، با رفع تملک از ۲۰۰ واحد در سال گذشته، حدود ۱۴۰۰ واحد همچنان تحت تملک هستند. البته همه این ۱۴۰۰ واحد غیرفعال نیستند و بخشی از این واحدها فعال هستند.


▫️ البته باید توجه داشت که این واحدها به تازگی در تملک بانک‌ها در نیامده‌اند بلکه این رویه از گذشته بوده است و طی ۳ سال گذشته، فرایند در تملک درآمدن واحدهای تولیدی و صنعتی به شدت کاهش یافته است.

انتهای خبر

0
0