سهام بنیادی
1399/08/19
08:33
#گروه_سرمایه_گذاری #آپدیت ۹۹/۸/۱۹ 📉 حمایت اصلی بازه ۲۶۲-۲۳۵ 👈🏻 لینک چارت 📉 📈

#گروه_سرمایه_گذاری #آپدیت ۹۹/۸/۱۹📉 حمایت اصلی بازه ۲۶۲-۲۳۵👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0