بااقتصاد
1400/10/13
19:51
بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار به نماد «شسینا» رسید

نماد «شسینا» در معاملات امروز بازار با داد و ستد بیش از ۳۴۶ میلیون سهم به ارزش بیش از ۹۷ میلیارد تومان توانست بیشترین حجم و ارزش معاملات را ثبت کند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نماد «شسینا» در معاملات امروز بازار با داد و ستد بیش از ۳۴۶ میلیون سهم به ارزش بیش از ۹۷ میلیارد تومان توانست بیشترین حجم و ارزش معاملات را ثبت کند.


بررسی جریان ورود و خروج نقدینگی در این نماد نشان می‌دهد میانگین خرید هر کد حقیقی ۱۷ میلیون و میانگین فروش نیز ۷۱ میلیون تومان است. برآیند نقدینگی نشان می‌دهد حقیقی‌ها بیش از ۲۳۲ میلیون تومان وارد این نماد کرده‌اند.


بعد از شسینا نمادهای برکت و فملی به ترتیب با ارزش معاملاتی بیش از ۵۶ و ۵۵ میلیارد تومان توانستند بیشترین ارزش معاملات بازار را از آن خود کنند.


همچنین نمادهای خودرو و خپارس به ترتیب با داد و ستد بیش از ۲۴۳ و ۱۹۱ میلیون سهم تواسنتند بعد از شسینا بیشترین حجم معاملات بازار را به خود اختصاص دهند.


انتهای خبرانتهای خبر

0
0