کارگزاری آبان
1399/09/23
08:54
📢بازار گردانی دارایکم با ۲۹۵ میلیارد تومان خبر آنلاین - محمد بختیار نصر آبادی مدیر صندوق دارایکم گفت: از مبلغ ۶ هزار میلیارد تومانی که از پذیره نو...

📢بازار گردانی دارایکم با ۲۹۵ میلیارد تومان


خبر آنلاین - محمد بختیار نصر آبادی مدیر صندوق دارایکم گفت: از مبلغ ۶ هزار میلیارد تومانی که از پذیره نویسی صندوق دارا یکم حاصل شد، ۲۹۵ میلیارد تومان به مسیله بازار گردانی اختصاص یافت.
انتهای خبر

0
0