کدال۳۶۰
1401/03/25
16:50
#شمواد #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تعلیق تمامی فعالیت های شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی 1401/06/31(اصلاحیه) شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی ...

#شمواد


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تعلیق تمامی فعالیت های شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(اصلاحیه) شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۱۶:۵۰:۰۳ (۸۹۷۴۵۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0