محمود رحمانی
1400/01/15
12:21
هنوز زوده برای قضاوت روند بازار صبر کنیم باید، من فکر نمیکنم این دولت که از هر چیز کوچیکی برای تبلیغ خودش استفاده میکنه نزدیک انتخابات، بازار ب...

هنوز زوده برای قضاوت روند بازار صبر کنیم باید،من فکر نمیکنم این دولت که از هر چیز کوچیکی برای تبلیغ خودش استفاده میکنه نزدیک انتخابات، بازار بزرگ سرمایه رو به این شکل از کنارش رد بشه! و در کف ترین حالت تحویل دولت بعد بده مگر احمق بودن در اوجش باشه که از این دولت بعید نیست البته.
احتمالا این ها برای توافق احتمالی منتظر هستن


که سرابی بیش نیست و خامی و خوش خیالی


و امریکا تحریم هارو برنمیداره ،


فقط کشور رو معطل میکنناین دولتی ها تا اخرین روزشون بنظر به نابودی کشور ادامه خواهند داد

انتهای خبر

0
0