کدال۳۶۰
1401/05/30
10:48
#نوری آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت پتروشیمی نوری با فایل های پیو...

#نوری


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت پتروشیمی نوری با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۵-۳۰ ۱۰:۴۹:۴۴ (۹۲۶۷۳۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0