ایران بورس
1399/10/09
19:41
👈👈نمادهای با کمترین بازدهی یکماه اخیر براساس قیمت پایانی سهام در ۹ دی ۹۹ 👇👇👇👇👇 -54% كسعدي -46% غاذر -32% تليسه -30% شپنا -28% شتران -26% زبين...

👈👈نمادهای با کمترین بازدهی یکماه اخیر


براساس قیمت پایانی سهام در ۹ دی ۹۹


👇👇👇👇👇


-۵۴٪ کسعدی


-۴۶٪ غاذر


-۳۲٪ تلیسه


-۳۰٪ شپنا


-۲۸٪ شتران


-۲۶٪ زبینا


-۲۶٪ ثتوسا


-۲۵٪ کحافظ


-۲۴٪ کفپارس


-۲۳٪ پدرخش


-۲۳٪ خساپا


-۲۲٪ بزاگرس


-۲۲٪ بکهنوج


-۲۲٪ اوان


-۲۱٪ خودرو


-۲۱٪ فسا


-۲۱٪ لکما


-۲۱٪ فنوال


-۲۱٪ شستا


-۲۰٪ ساربیل


-۲۰٪ حکشتی


-۲۰٪ زقیام


-۱۹٪ قصفها


-۱۹٪ جهرم


-۱۸٪ فوکا


-۱۸٪ دماوند


-۱۷٪ وآرین


-۱۷٪ امین


-۱۶٪ ورنا


-۱۶٪ قشیرانتهای خبر

0
0