بولتن اقتصادی
1399/08/13
11:10
کاهش ارزش لیر تورم در ترکیه را به 12 درصد رساند 🔹قیمت مصرف کننده 12 درصد به صورت سالانه در ترکیه افزایش یافته است. افزایش قیمت‌ها در ماه سپتامبر ب...

کاهش ارزش لیر تورم در ترکیه را به ۱۲ درصد رساند🔹قیمت مصرف کننده ۱۲ درصد به صورت سالانه در ترکیه افزایش یافته است. افزایش قیمت‌ها در ماه سپتامبر برابر با ۱۱.۸ درصد بود. انتظار می‌رود تورم ماهانه هم از یک درصد تا ۲.۷ درصد افزایش یابد.

انتهای خبر

0
0