بورس۲۴
1401/04/15
12:11
«برکت» از افتتاح سایت تولید بیوسان فارمد خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه دارویی برکت اعلام نمود سایت تولید داروهای پپتیدی و واکسن های پیشرفته شرکت بیوسان فارمد رسما افتتاح شد.

«برکت» از افتتاح سایت تولید بیوسان فارمد خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه دارویی برکت اعلام نمود سایت تولید داروهای پپتیدی و واکسن های پیشرفته شرکت بیوسان فارمد رسما افتتاح شد.

برکت
انتهای خبر

0
0