آواتحلیل
1400/09/07
08:47
#بررسی_گزارش_کدال #فالوم ✅ فالوم در آبان ماه فروش حدود 32 میلیارد تومانی را به ثبت رساند که این عدد برای ماه گذشته برابر با 69 میلیارد تومان بوده ...

#بررسی_گزارش_کدال #فالوم✅ فالوم در آبان ماه فروش حدود ۳۲ میلیارد تومانی را به ثبت رساند که این عدد برای ماه گذشته برابر با ۶۹ میلیارد تومان بوده است.✅ مقدار فروش انواع کابل و انواع کابل صادراتی در آبان ماه ۳۵۱ تن گزارش شده است که این عدد برای ماه گذشته ۲۷۹ تن بوده است.✅ نرخ فروش انواع کابل شرکت نسبت به ماه گذشته ۳۵ درصد کاهش داشته است و به عدد ۴۶ میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است.✅ فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به حدود ۳۰۰ میلیارد تومان میرسد که ۱۰۰ درصد بالاتر از سطح فروش در مدت مشابه سال گذشته است.📉 آخرین قیمت سهم حدود ۲۶۰۰ تومان بوده و نسبت به یک ماه گذشته ۸ درصد کاهش داشته است.انتهای خبر

0
0