تارگت بورس
1399/12/06
10:18
انتظار صف خرید را داشتم سهم دیشب تحلیل شد ولی شنبه هم روز مهمی برای ادامه راه سهم خواهد بود 💯💯

انتظار صف خرید را داشتمسهم دیشب تحلیل شد ولی شنبه هم روز مهمی برای ادامه راه سهم خواهد بود 💯💯

انتهای خبر

0
0