کدال۳۶۰
1401/03/19
23:54
#شفا گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت سرمایه گذاری شفادارو با فایل های پیوست م...

#شفا


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری شفادارو با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۳-۱۹ ۲۳:۵۴:۴۸ (۸۹۳۰۱۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0