چارت های رامین جعفری
1400/01/10
19:03
#بورس عالیجناب بورس هم در قیمتهای حمایتی قرار داره و مقاومت خط روند بالای سرش هست حجم های خوبی چند روزه خورده است که میشه واچ لیست قرار داد

#بورس عالیجناب بورس هم در قیمتهای حمایتی قرار داره و مقاومت خط روند بالای سرش هست حجم های خوبی چند روزه خورده است که میشه واچ لیست قرار دادانتهای خبر

0
0