کانال افزایش سرمایه
1401/01/31
23:06
💚👆👈#فوری / #اسیاتک هم عرضه اولیه می‌شود ✅ زمان عرضه : چهارشنبه 7 اردیبهشت ماه ✅ دامنه قیمت: 5.460 تا 6.660 ریال ✅ سهم هر کد: حداکثر 400 سهم...

💚 #فوری / #اسیاتک هم عرضه اولیه می‌شود✅ زمان عرضه : چهارشنبه ۷ اردیبهشت ماه✅ دامنه قیمت: ۵.۴۶۰ تا ۶.۶۶۰ ریال✅ سهم هر کد: حداکثر ۴۰۰ سهم✅ حداکثر نقدینگی مورد نیاز: ۲۶۷ هزار تومان_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها]


Join ↯


/ Connect To proxyانتهای خبر

0
0