بتاسهم
1399/10/06
14:55
زار اول و دوم تمهیداتی در نظر گرفته شده که البته با توجه به اینکه دستورالعمل بازار هدف هنوز قطعی نشده است، امکان تغییر در هریک از بندها وجود دارد. ...

زار اول و دوم تمهیداتی در نظر گرفته شده که البته با توجه به اینکه دستورالعمل بازار هدف هنوز قطعی نشده است، امکان تغییر در هریک از بندها وجود دارد.


او با اشاره به اینکه ناشران پذیرفته شده در بازار هدف همانند بازار اول و دوم مکلف به رعایت مقررات ابلاغی سازمان بورس و فرابورس از جمله مقررات مربوط به افشای اطلاعات، حاکمیت شرکتی و غیره هستند، گفت: در صورتی‌که ناشر پذیرفته شده در بازار هدف شرایط اولیه مقرر در این دستورالعمل و دستورالعمل‌های مربوطه را از دست بدهد، امکان اعطای مهلت به او از سوی کمیته پذیرش وجود دارد که البته در این مدت نماد معاملاتی ناشر مشمول فرایند تعلیق خواهد شد؛ اما در صورت سپری شدن مهلت تعیین شده برای ناشر و عدم احراز شرایط مدنظر، کمیته مذکور ضمن لغو پذیرش اوراق بهادار حسب مورد، ناشر را به تابلو توافقی بازار سوم یا تابلو قرمز بازار پایه منتقل می‌کند.


او ذکر کرد که همچنین هیات مدیره فرابورس ایران می‌تواند بر اساس ضوابط ابلاغی خود، برای برخی از نمادها محدودیت‌هایی در رابطه با دامنه نوسان، حجم‌مبنا، تعداد روزهای معاملاتی و سایر ریزساختارهای بازار ایجاد کند. در عین حال با تشخیص کمیته پذیرش، وجود حداقل یک بازارگردان برای ناشر پذیرفته شده در این بازار ضروری استانتهای خبر

0
0