نوآوران امین
1401/05/31
20:08
کویر تایر (#پکویر) گزارش #فعالیت_ماهانه (#خرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ✅افزایش ۴۸.۴۲ د...

کویر تایر (#پکویر)گزارش #فعالیت_ماهانه (#خرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰✅افزایش ۴۸.۴۲ درصدی فروش خرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۶۸.۶۷ درصدی فروش خرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با خرداد ۱۴۰۰


✅رشد ۲۲.۱۶ درصدی فروش ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0