بولتن اقتصادی
1399/12/04
10:00
قیمت گذاری خودرو به بورس نرسید!/اصرار مجلسی ها انکار شورای رقابت 🔹با وجود آنکه چند وقتی است دولت به بحث قیمت گذاری خودرو ورود کرده اما شاهد سنگ ان...

قیمت گذاری خودرو به بورس نرسید!/اصرار مجلسی ها انکار شورای رقابت🔹با وجود آنکه چند وقتی است دولت به بحث قیمت گذاری خودرو ورود کرده اما شاهد سنگ اندازی هایی از جانب شورای رقابت هستیم که این امر می تواند به ضرر سهامداران بازار سرمایه تمام شود.

انتهای خبر

0
0