بتاسهم
1401/04/02
12:24
#بترانس در 12ماهه تلفیقی 376 و در سود هر سهم اصلی نیز 260 ریال است و افزایش ۳۲ درصدی سود عملیاتی ناشی از افزایش سایر درآمدهای عملیاتی متشکل از اف...

#بترانس در ۱۲ماهه تلفیقی ۳۷۶ و در سود هر سهم اصلی نیز ۲۶۰ ریال است و افزایش ۳۲ درصدی سود عملیاتی ناشی از افزایش سایر درآمدهای عملیاتی متشکل از افزایش سود تقسیمی شرکتهای تابعه بابت عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ و اخذ تعدیل مثبت مبلغ فروش از مشتریان و همچنین سود تسعیر ارز می باشد.


انتهای خبر

0
0