تجریش بورس
1399/10/03
21:21
معامله بلوکی #ثاختح انجام شد و حقوقی تمام سهام حراج شده را خرید😊حالا برید حالشو ببرید ثاخت از شنبه قفل تر خواهد بود در صف خرید 🥰🥰

معامله بلوکی #ثاختح انجام شد و حقوقی تمام سهام حراج شده را خرید😊حالا برید حالشو ببرید ثاخت از شنبه قفل تر خواهد بود در صف خرید 🥰🥰انتهای خبر

0
0