سیگنال یاب روزانه
1401/05/31
09:42
#خودرو هدف 223 تومان تاچ شد. با تثبیت این سطح، هدف بعدی 250 تومان خواهد بود.

#خودروهدف ۲۲۳ تومان تاچ شد.با تثبیت این سطح، هدف بعدی ۲۵۰ تومان خواهد بود.

انتهای خبر

0
0