نوآوران امین
1399/08/21
14:53
فرآوری معدنی اپال کانی پارس (#اپال) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مرداد_۱۳۹۸) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ✅افزایش ...

فرآوری معدنی اپال کانی پارس (#اپال)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مرداد_۱۳۹۸) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰✅افزایش ۱۱,۴۶۸.۷۲ درصدی فروش مرداد ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0