بتاسهم
1399/09/30
17:14
تامين مسکن نويد ايرانيان از زیر مجموعه های #وساخت در 6 ماهه 132 میلیارد ریال سود خالص داشته است .

تامین مسکن نوید ایرانیان از زیر مجموعه های #وساخت در ۶ ماهه ۱۳۲ میلیارد ریال سود خالص داشته است .


انتهای خبر

0
0