کارگزاری آبان
1399/08/25
11:47
📈کانه های فلزی امروز معاملاتی نوسانی را تجربه میکنند.#كاما نماد پر تقاضای گروه است.#كروي #ومعادن #كمنگنز پر عرضه داد و ستد می شوند.#كچاد #كگل #كباف...

📈کانه های فلزی امروز معاملاتی نوسانی را تجربه میکنند.#کاما نماد پر تقاضای گروه است.#کروی #ومعادن #کمنگنز پر عرضه داد و ستد می شوند.#کچاد #کگل #کبافق مثبت و متعادل اند. #کنور منفی و متعادل است.


انتهای خبر

0
0