نبسا
1399/10/28
18:09
#خساپا محدوده حمایتی مستحکم 180-200 تومان همراه با واگرایی مثبت و کراس دی تی میتواند باعث تغییر روند سهم شود.

#خساپا


محدوده حمایتی مستحکم ۱۸۰-۲۰۰ تومان همراه با واگرایی مثبت و کراس دی تی میتواند باعث تغییر روند سهم شود.
انتهای خبر

0
0