کدال۳۶۰
1399/08/11
09:54
#رتاپ #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - قرارداد شماره25041 خرید دستگاه کارتخوان- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت تجارت الک...

#رتاپ


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - قرارداد شماره۲۵۰۴۱ خرید دستگاه کارتخوان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت تجارت الکترونیک پارسیانشرح رویداد:


خرید تعداد ۱۰,۰۰۰ دستگاه اندروید پوز
۱۳۹۹-۰۸-۱۱ ۰۹:۵۴:۴۶ (۶۸۸۵۰۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0