بولتن اقتصادی
1400/05/29
19:49
تزریق دُز سوم واکسن در دستور کار توکلی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران: ۶ ماه پس از دریافت هر دو دُز واکسن؛ تزریق دوز سوم یا دُز یادآور در ...

تزریق دز سوم واکسن در دستور کارتوکلی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران:۶ ماه پس از دریافت هر دو دز واکسن؛ تزریق دوز سوم یا دز یادآور در دستور کار است و ابتدا کادر درمان که اسفند واکسینه شدند دز سوم را دریافت می‌کنند./صدا و سیما

انتهای خبر

0
0