بانی فام
1399/10/09
13:41
#غگل احتمال 11% سود و صعود قیمت تا محدوده 6310 ریال در چند روز آینده ▫️روند کلی کوتاه مدت : صعودی ▫️پایداری روند : کم ▫️شتاب افزایش قیمت : زیاد ...

#غگل


احتمال ۱۱٪ سود و صعود قیمت تا محدوده ۶۳۱۰ ریال در چند روز آینده


▫️روند کلی کوتاه مدت : صعودی


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : زیاد


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0