پایگاه خبری انتخاب
1399/09/19
12:15
روحانی: 🔹کسانی که می‌گویند چند درصد مشکلات ما داخلی است بیایند ببینند چه خبر است 🔹 بیایند ببینند همین واکسنی که می‌خواهیم بخریم، چند درصد مشکلات ...

روحانی:


🔹کسانی که می‌گویند چند درصد مشکلات ما داخلی است بیایند ببینند چه خبر است🔹 بیایند ببینند همین واکسنی که می‌خواهیم بخریم، چند درصد مشکلات آن داخلی و چند درصد خارجی استجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲TFN


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0