پیامهای ناظر بازار
1399/08/20
09:13
توقف نماد (قچار۱) - اطلاعات با اهمیت گروه الف

به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (قچار۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت فراوردههای غذایی وقند چهارمحال متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور ۶۰ دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0