پایگاه خبری انتخاب
1401/08/01
11:04
♦️دانش‌آموز کرجیِ فوت‌شده در مدرسه، فرزند داور مشهور فوتبال بود اکبریان: 🔹پزشکی قانونی علت مرگ فرزندم را ایست قلبی اعلام کرده جزئیات در👇👇 https...

♦️دانش‌آموز کرجی فوت‌شده در مدرسه، فرزند داور مشهور فوتبال بوداکبریان:


🔹پزشکی قانونی علت مرگ فرزندم را ایست قلبی اعلام کردهجزئیات در👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲w۶W


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0