بولتن اقتصادی
1399/08/12
22:45
بایدن درباره پیروزی خود در انتخابات آمریکا اطمینان داد! 🔹نامزد دموکرات ها در فاصله اندک مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درباره پیروزی خود به...

بایدن درباره پیروزی خود در انتخابات آمریکا اطمینان داد!🔹نامزد دموکرات ها در فاصله اندک مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درباره پیروزی خود به طرفدارانش اطمینان داد!

انتهای خبر

0
0