آتی کالا
1401/06/02
10:04
ورود و خروج زعفران نگین از انبارهای بورس چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲ 🟥 نگین بیرجند ۱۶ کیلو ورود 📌برآیند کلی زعفران = ۱۶ کیلو ورود https://t.me/Atikalapu...

ورود و خروج زعفران نگین از انبارهای بورسچهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲🟥 نگین بیرجند ۱۶ کیلو ورود📌برآیند کلی زعفران = ۱۶ کیلو ورودhttps://t.me/Atikalapublicانتهای خبر

0
0