بتاسهم
1401/02/18
21:53
داروئي آرايشي و بهداشتي مينو از زیر مجموعه های #غپینو در 12ماهه به سود 204 میلیارد ریالی رسیده است

داروئی آرایشی و بهداشتی مینو از زیر مجموعه های #غپینو در ۱۲ماهه به سود ۲۰۴ میلیارد ریالی رسیده است


انتهای خبر

0
0