کدال۳۶۰
1401/06/02
14:09
#قشهد #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت شهد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 13,323 میلیون ریال از محصولات ...

#قشهد


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت شهد طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ معادل ۱۳,۳۲۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۸۹٪ کاهش داشته است.▪️«قشهد» با سرمایه ثبت شده ۶۹۴,۸۳۲ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۷,۰۴۶,۶۲۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۷٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۴:۱۰:۰۸ (۹۲۷۴۶۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0