پایگاه خبری انتخاب
1400/01/15
12:38
روحانی: 🔹رفع تحریم ها و مبارزه با پولشویی از برنامه‌ ‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ است جزئیات در 👇👇 entekhab.ir/002YuS 🆔 @Entekhab_ir

روحانی:


🔹رفع تحریم ها و مبارزه با پولشویی از برنامه ‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ استجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲YuS


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0