نوسان روزانه
1400/04/13
09:05
بازارتقریبا منفی شرو شده ولی کم کم تقاضا کاورش میکنه❎

بازارتقریبا منفی شرو شده ولی کم کم تقاضا کاورش میکنه❎


انتهای خبر

0
0