کانال عرضه‌ی اولیه
1399/08/29
09:51
عرضه اولیه سهام «بوعلی» پیش از رسیدن زمستان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد از پایان همه مراحل مربوط به درج و پذیرش پتروشیمی بوعلی سینا ...

عرضه اولیه سهام «بوعلی» پیش از رسیدن زمستان


مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد از پایان همه مراحل مربوط به درج و پذیرش پتروشیمی بوعلی سینا در بورس خبر داد و افزود:▫️پیش‌بینی می‌شود سهام «بوعلی» پیش از رسیدن زمستان عرضه اولیه شود.


✿⇜⇝✿


@Arzeh۱avalieh۱انتهای خبر

0
0