تحلیل به جای تخیل - محمد نوربخش
1401/03/10
10:22
سلام امروز در مورد تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر دو شرکت غبشهر و غکورش صحبت خواهیم کرد میهمان من آقای علی ضرغامی کارشناس ارشد تحلیل کارگزاری آگاه ...

سلامامروز در مورد تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر دو شرکت غبشهر و غکورش صحبت خواهیم کردمیهمان من آقای علی ضرغامی کارشناس ارشد تحلیل کارگزاری آگاه خواهد بودلایو رو در صفحه اینستاگرام شرکت کارگزاری سرمایه و دانش راس ساعت ۱۶ در آدرس زیر ببینیدhttps://instagram.com/sdbroker?igshid=wvuxjdlk۹۸۶l
نوربخشانتهای خبر

0
0