بتاسهم
1401/01/18
16:44
#بایکا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1401/01/30 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان طالقاني،نبش خيابان شهيد موسوي(ف...

#بایکا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خیابان طالقانی،نبش خیابان شهید موسوی(فرصت)،پلاک ۱۷۵،طبقه اول،ساختمان جدید،سالن شماره ۱۰۲ برگزار میگردد


انتهای خبر

0
0