بورس۲۴
1399/08/25
12:45
رشد سود فولاد امیر کبیر به دست حسابرس

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ شرکت فولاد امیر کبیر کاشان در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ برای هر سهم ۴۲۴۰ ریال سود حسابرسی شده محقق کردکه نسبت به گزارش حسابرسی نشده ۷ درصد رشد داشته است. این شرکت در مدت مشابه سال قبل ۱۱۲۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده بود.


انتهای خبر

0
0