کدال۳۶۰
1400/05/30
11:59
#تپکو لغو آگهی دعوت به مجمع لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت توليد تجهيزات سنگين هپکو - نماد: تپکو پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1400/05/18...

#تپکو


لغو آگهی دعوت به مجمعلغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو - نماد: تپکوپیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام میگردد موکول گردید۱۴۰۰-۰۵-۳۰ ۱۱:۵۹:۴۷ (۷۸۳۹۱۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0