سیگنال طلایی
1399/10/29
09:29
جهت کنترل تورم و جلوگیری از گرانی و باارزش شدن ریال 2 راه وجود داره یکی اینکه اقتصاد ایران شکوفا بشه صادرات داشته باشهو غیره یکی اینکه نقدینگی موجو...

جهت کنترل تورم و جلوگیری از گرانی و باارزش شدن ریال ۲ راه وجود داره یکی اینکه اقتصاد ایران شکوفا بشه صادرات داشته باشهو غیره یکی اینکه نقدینگی موجود در کشور کم بشه هرچقدر کمتر باشه چرخش پول کمتر بوده و به دلیل کم شدن نقدینگی ریال باارزش میشه گزینه اول برای ایران که شدنی نیست پس گزینه دوم رو انتخاب میکنن .دوستان الان ناراحت هستن اما کار دولت جهت کنترل تورم و باارزش کردن ریال پسندیده است

انتهای خبر

0
0