سهم گلچین
1400/05/29
21:06
اتفاق عجیب در بورس خروج تدریجی حقیقی‌ها از بازار سهام! در مرداد بازار سهام به طور میانگین شاهد خروج روزانه ۶۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار بو...

اتفاق عجیب در بورسخروج تدریجی حقیقی‌ها از بازار سهام!در مرداد بازار سهام به طور میانگین شاهد خروج روزانه ۶۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار بود که نسبت به ورودی پول حقیقی در تیر تغییر چشم‌گیری داشته است.

انتهای خبر

0
0