فرارسانه
1399/09/19
14:35
📺هم‌اکنون 📊📈📉به وقت تحلیل 🎯 موضوع برنامه: بررسی و تحلیل صنعت پالایشی در بازار سرمایه 📆⏰ چهارشنبه 19 آذرماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ 📺 پخش از ش...

📺هم‌اکنون📊📈📉 به وقت تحلیل🎯 موضوع برنامه: بررسی و تحلیل صنعت پالایشی در بازار سرمایه📆⏰ چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰📺 پخش از شبکه ایران کالا👤 مهمان برنامه: مصطفی محبی مجد، کارشناس بازار سرمایه📲 راه ارتباطی با برنامه: ارسال پیامک به شماره ۲۰۰۰۵۰۰#به_وقت_تحلیل


#فرابورس


#ایران_کالا


#بازار_سرمایه🆔@FaraRasaneانتهای خبر

0
0