کانال تحلیلی پارسیس
1401/04/12
20:52
#فروش_بهار ❇️ گزارش مقایسه فروش صنعت محصولات فلزی در بهار 1401 نسبت به بهار 1400 (38) ➖ #فاراک افت -39% ➖ #فاما رشد 51% ➖ #چدن رشد 61% ➖ #فج...

#فروش_بهار
❇️ گزارش مقایسه فروش صنعت محصولات فلزی در بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰ (۳۸)➖ #فاراک افت -۳۹٪


➖ #فاما رشد ۵۱٪


➖ #چدن رشد ۶۱٪


➖ #فجام رشد ۳۸٪


➖ #کیا رشد ۱۳۱٪
کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0