کدال۳۶۰
1401/03/18
16:45
#لبوتان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت گروه صنعتی بوتان با فایل های پیوست من...

#لبوتان


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت گروه صنعتی بوتان با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۳-۱۸ ۱۶:۴۵:۳۵ (۸۸۷۲۰۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0