کامودیتی Commodities
1399/10/28
00:13
#بورس BlackRock شرکت مدیریت سرمایه بلک راک آمریکا در حال خوردن دنیا است ... دارایی تحت کنترل شرکت به 8.7 تریلیون دلار میرسد و طی سه ماهه چهارم 20...

#بورس BlackRockشرکت مدیریت سرمایه بلک راک آمریکا در حال خوردن دنیا است ... دارایی تحت کنترل شرکت به ۸.۷ تریلیون دلار میرسد و طی سه ماهه چهارم ۲۰۲۰ افزایش ۱۲۶.۹+ میلیارد دلار دارد!#BlackRock is eating the world: Assets under management rise to record $۸.۷tn in Q۴. The company brought in $۱۲۶.۹bn in new investor money in the quarter @Commoditiesانتهای خبر

0
0